menu
nagłówek | header | image

Program

09.00-10.30
Leczenie nadciśnienia tętniczego u młodzieży
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Złośliwe nadciśnienie tętnicze i atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy
Prof. dr hab. med. Jacek Zachwieja
Leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży -zalecenia europejskie. Jakie plany i co nowego na horyzoncie?
Prof. dr hab. med. Mieczysław Litwin
10.30-10.45
☕ Przerwa
10.45-12.15
Diagnostyka pheochromocytoma u dzieci i młodzieży
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Profilaktyka nadciśnienia tętniczego u pacjenta z cukrzycą. Nowe rozwiązania i nowe kierunki terapii
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Nadciśnienie tętnicze u młodego dorosłego nie tylko w chorobach nerek
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
12.15-12.30
☕ Przerwa
12.30-14.00
Patofizjologia pierwotnego nadciśnienia tętniczego
Prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż
Hiperurykemia u dzieci młodzieży - sprawca czy ofiara nadciśnienia tętniczego?
Dr hab. n. med. Piotr Adamczyk
Leczenie niefarmakologiczna u pacjenta otyłością w czasach pandemii
Dr hab. n. med. Marta Stelmach-Mardas
14.00-14.30
🍽 Lunch
14.30-16.30
Pacjent z nadciśnienie tętniczym wtórnym do nefropatii odpływowej
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
Nadciśnienie tętnicze u sportowca
Prof. dr hab. n. med. Maciej Cymerys
Nadciśnienie tętnicze u młodego dorosłego z wrodzoną chorobą układu sercowo-naczyniowego - doświadczenia własne
Dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
Kontrola nadciśnienie tętniczego w przewlekłej chorobie nerek u dzieci i młodzieży
Dr hab. n. med. Piotr Skrzypczyk
16.30-18.00
Nie tylko Klub Młodego Hipertensjologa - spotkanie z ekspertem
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży z cukrzycą - jak intensywnie leczymy?
Dr n. med. Jolanta Sołtysiak
Rzadkie przyczyny nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
Dr n. med. Łukasz Obrycki
Pacjent z otyłością i z zespołem metabolicznym - kiedy i jak leczymy nadciśnienie tętnicze?
Dr n. med. Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz
Markery uszkodzenia narządowego w nadciśnieniu tętniczym
Dr Edyta Dobrowolska
aktualizacja: 2022-08-10